Steinerskolens julemarked

Julemarkedet er årets store begivenhet og noe helt spesielt – med skuespill, musikk, sang, juleverksted, salgsboder, god mat, dufter, smaker og lyder som gir en annerledes og stemningsfull start på julestria for både barn og voksne.

Julemarkedet er det viktigste foreldrebidraget til skolen. Dagen er vanlig skoledag og vi oppfordrer alle dere foreldre til å reservere denne dagen til julemarkedsaktiviteter, med andre ord: Unngå å planlegge reiser, utflukter eller andre tidkrevende private gjøremål denne dagen.

Formålet med julemarkedet

  • Lage et hyggelig samlingspunkt for foreldre, elever, skolens kollegium, tidligere elever og deres slekt, venner og bekjente.
  • Gi et vesentlig økonomisk bidrag til skolen. Julemarkedet er Foreldreforeningens viktigste inntektskilde og gir foreningen mange muligheter til å støtte ulike bidrag elever og skolen får stor glede av.

Hva brukes pengene til?
Pengene forvaltes av AU Foreldreforeningen og brukes til å støtte med bidrag det ordinære driftsbudsjettet ikke gir rom for.

Retningslinjer for bruk av pengene (budsjett og handlingsplan) diskuteres og vedtas på Foreldreforeningens årsmøte i mai hvert år, og vi oppfordrer alle foreldre til å delta på dette møtet slik at de kan uttale seg om hva de ønsker å bruke pengene til.

Tidligere har vi blant annet vært med på å finansiere den nye skolegården, benkene rundt bålplassen på Tunga gård, kaffetraktere mm. I tillegg til ikke behovsprøvde bidrag til klasseklassen og avslutningstur i 3.vgs.

Bidrag fra familiene
For å gjennomføre julemarkedet er vi avhengige av at alle deltar. Hver familie bidrar på følgende måte:

  • Lage produkter til salgsbodene. Se under hva vi ønsker oss. Det er ingen øvre grense for hvor mye man kan levere!
  • 10 – 15 smågevinster
  • 1 – 2 lotterigevinster pr. klasse
  • Leverer bakverk, salat eller lignende på selve markedsdagen til salg i kaffeene.
  • Tar ansvaret for å bemanne sin(e) vakter som kommer på vaktlisten som julemarkedskontaktene er ansvarlige for å sende rundt. Man får minst én vakt per barn.
  • Deltar på klassens felles produksjonskvelder

Hva ønsker vi å selge på markedet?
Vi ønsker å videreføre gode tradisjoner når det gjelder vareutvalget. Det er hjemmelagde produkter av god kvalitet vi ønsker at besøkende skal finne på vårt marked år etter år. Både produkter av tre, ull, garn, stoff, papir eller andre naturmaterialer, som luer, votter, tøfler, ullklær, dukkeklær, sitteunderlag, julepynt, nisser, engler, leker av tre, uroer, lanterner, lykter, såper, kremer, bivoksmatpakkepair, tekstilkaffefilter etc., men også typiske julematprodukter, for eksempel julebrød, kjeks, pepperkaker, karameller, julegodteri, saft, syltetøy og andre hjemmelagde delikatesser.

Det betyr IKKE at den enkelte ikke selv bestemmer hva man vil lage. Vi vil ha i pose og sekk: Tradisjonsrike produkter og mange spennende overraskelser! Hvis du har eksempler på varer du tror vil selge godt, samtidig som de passer inn i vår tradisjon, eller hvis du trenger oppskrifter, vil vi gjerne at du skal ta kontakt med din klassens julemarkedskontakt. Vi trenger alles innspill og gode idéer!

Vi ønsker også å tilby opplevelser
Vi ønsker at våre gjester skal få mange gode opplevelser på markedet og tilbyr dukketeater, klasseskuespill, åpningskonsert med skolens kor i Ilen kirke, men det er rom for mer. Vi ønsker oss flere ildsjeler som har en ”underholdningsidé” de kan bidra til å få gjennomført.  Ta kontakt med julemarkedskontakten din, som vil bringe det videre til julemarkedskomitéen.

Julemarkedskomiteen
Komiteen består av klassens og kollegiets julemarkedskontakter og AUs julemarkedskontakt som sammen har ansvaret for å koordinere og planlegge det som skal til. Komitéen møtes tre ganger i løpet av høsten, følg med i kalenderen på skolens hjemmeside. Informasjon fra komiteen om julemarkedet formidles via klassens julemarkedskontakter og klasselærer, i tillegg på skolens hjemmesider.

Julemarkedet 2023 arrangeres lørdag 2. desember

AUs julemarkedskontakter:
Kari Tyvoll
karityvoll@hotmail.com

Martha Andersen
muffasta@yahoo.com

Julemarkedets facebookside: klikk her

Julemarkedskontakter fra klassene
Mal for vaktliste
Vaktveiledning
Refusjonsskjema