Informasjons- og inntaksansvarlig

Kristin Steinkjer
kristin.steinkjer@steinerskolen.no
Tlf: 481 40 996