Gateprosjekt Nordre Ilevollen

Trondheim kommune (Miljøpakken) bygger om Nordre Ilevollen langs Ilaparken. Arbeidene har så vidt kommet i gang og ferdigstilles våren 2024. Byggingen vil i perioder ha innvirkning på skolevegen for mange av våre elever. Bussholdeplassen (mot byen) vil bli flyttet og fortauet langs Nordre Ilevollen vil bli stengt. Prosjektet har en egen hjemmeside der de fortløpende vil legge ut informasjon. Se her:
Gateprosjekt Nordre Ilevollen