Fravær / permisjon

Vi kan innvilge permisjon for spesielle arrangementer og markeringer (politisk arbeid, organisasjonsarbeid, familiebegivenheter). Det innvilges normalt ikke permisjon til ferie.

Her finner du aktuelle lenker og eller skjemaer som kan lastes ned og skrives ut.

Rutiner ved fravær i grunnskolen
Permisjon i grunnskolen
Søknad om elevfritak
Flyttemelding