Timeplaner og årsplaner for barnetrinn

Skoledagene er inndelt på følgende måte:

Hovedfag kl 08:30-10:10
3. time – kl 10:25-11:10
4. time – kl 12:00-12:45
5. time – kl 12:55-13:40
6. time – kl 13:50-14:35
7. time – kl 14:45-15:30