Foreldreforeningen AU

Arbeidsutvalget (AU) Foreldreforeningen Steinerskolen i Trondheim

AU kan kontaktes på epostadresse au.foreldreforeningen@gmail.com

Følgende personer sitter i Foreldreforningens styre (AU) skoleåret 2023/24:

Paul Drangsland (styreleder) – tlf: 975 24 801Øystein Ask (nestleder)Kari Tyvoll (julemarkedsansvarlig 1)Martha Andersen (julemarkedsansvarlig 2)Bertil Nistad (økonomiansvarlig)Stig Rune Østgård (informasjonsansvarlig)Lene Markussen (1. varamedlem)Mira Elina Willert (2. varamedlem)

Klassekontakter skoleåret 2023/2024