Fritidshjemmet (SFO)

Fritidshjemmet – for elever fra 1. til 4. klasse
Hos oss i Fritidshjemmet vil barna møte tydelige, varme og omsorgsfulle voksne som arbeider systematisk for å skape en trygg og inkluderende atmosfære. I tett samarbeid med skolen og foreldrene ønsker vi å skape gode rammer og regler som gir barna forutsigbarhet og trygghet i samspill med hverandre.

Vårt overordnede mål er at barna skal ha et trygt og godt møtested etter skoletid. Det innebærer blant annet at vi vektlegger øving av sosiale ferdigheter. Vi har i tråd med Opplæringsloven kapittel 9A nulltoleranse når det gjelder mobbing og andre krenkelser.

Vi legger til rette for lek og varierte aktiviteter med vekt på mestring, kreativitet, samarbeid, samhold og selvstendighet. Barna bestemmer selv hvilke aktiviteter de vil delta på. Frileken står sentralt i alt vi gjør på Fritidshjemmet.

Fritidshjemmet holder til i det røde huset i skolegården. Her disponerer vi første- og andre etasje i tillegg til første og andre etasje i kantinebygget.

Måltid
Etter skoletid serveres et enkelt og godt måltid i skolens kantine. Vi legger vekt på et sunt, variert og næringsrikt kosthold basert på økologiske råvarer.

Åpningstider
Fritidshjemmet er åpent fra kl. 7.30 til kl 8.15 og fra skoleslutt til kl 16.45. Vi holder åpent fra mandag til torsdag i høstferien og vinterferien, og holder stengt i jule- og påskeferien. I tilknytning til sommerferien holder vi åpent to uker etter skoleslutt og to uker før skolestart, untatt fredag den siste uka. Morgenfritids er stengt på første skoledag.

Last ned søknadsskjema til Fritidshjemmet/SFO
Se priser

For ytterligere informasjon kontakt:
Steinerskolens Fritidshjem (SFO)
v/Sara Rehnlund
Tlf: 474 84 105
E-post: sara.rehnlund@steinerskolen.no