Leie av skolens lokaler

Kantina
Eksterne leietagere (alle unntatt ansatte og foresatte):
Enkeltdag dag: 5000 kr. Helg: 10 000 kr. Tilvalg rom: 2000 kr

Interne leietagere (ansatte og foresatte):
Enkeltdag: 2000 kr. Helg: 4000 kr. Tilvalg rom: 1000 kr.
Barnebursdag: 1000 kr.

Familier med redusert skolepengebetaling kan søke om moderasjon for leie av kantina til barnebursdager. Det er gratis for foresatte å låne Tunga gård til barnebursdager.

Skansen
Eksterne leietagere (alle unntatt ansatte og foresatte):
Enkeltdag dag: 5000 kr. Helg: 10 000 kr.

Interne leietagere (ansatte og foresatte):
Enkeltdag: 2000 kr. Helg: 4000 kr.

Utleie av lokalene administreres av skolekontoret v/ Marius Strand.