Velkommen til skolestart på Steinerskolen

Det er første skoleår og det vi kaller barnets år. Barnet kommer til skolen med iver og lærelyst. Skolens utfordring er å bevare barnets glede over å lære. Vårt mål for dette første skoleåret er å gjøre eleven trygg i den nye hverdagen, trygg på seg selv og ivrig til å prøve. Steinerskolen tilrettelegger for læring på barnets premisser for å skape det beste grunnlaget for utvikling, vekst og trivsel.

Trivsel, øvelse og mestring
Eleven får to faste lærere som følger barnet hele dagen. Elevene blir godt kjent med lærerne og hverandre. De lærer seg å være del av en gruppe, samtidig som de blir sett og respektert for sine ulikheter. Læreren fokuserer på øvelse av ulike ferdigheter, der resultatet kommer til syne over tid. Prosessen verdsettes høyere enn resultatet. Opplevelsen av mestring vokser hos den som har anstrengt seg, prøvd og prøvd og prøvd igjen.

 • Skoledag fra kl 08:30-13:40
 • 4 av 5 dager tilbringes på Tunga gård
 • Klasseromsundervisning på skolen hver fredag
 • SFO før og etter skoletid

Faste rytmer og rammer for læring
Skoledagen bygges opp med en fast rytme som gjentar seg hver dag. Dagene er forutsigbare og øvelsene de samme, men avanseres i takt med at elevene utvikler nye ferdigheter. Skoledagene veksler mellom fri lek, konsentrert arbeid og felles aktivitet inne og ute.

Å spikke, snekre, sy, skjære, vaske, bake, tegne, male – det gir eleven god kroppskontroll og finmotorisk trening. Å kjenne kroppen sin og kunne bruke den til både små og store bevegelser er viktig for all videre læring. For å kunne skrive for hånd eller på tastatur, for å kunne regne og konstruere, for å kunne skape, utvikle og mestre nye oppgaver.

I steinerskolens førsteklasse deler vi ikke dagen inn i fag. Gjennom lek, egen utforskning og felles aktivitet øves ulike fagområder. Elevene får et solid grunnlag for videre læring og møte med fagene fra den praktiske og sansenære siden.

IKT gjennom forskning og øvelse
Vann som renner, hjul som dreier, byggeprosjekter i sand som står stødig. Forståelse for tekniske verktøy henger sammen med forståelse av egen kropp og funksjon. Å se og erfare hva en selv kan gjøre, gir beundring og interesse for hva teknologien kan gjøre for oss. Det gir grunnlag for å senere bruke tekniske verktøy på en tjenlig måte. Datamaskiner har vi ikke.

Læring gjennom lek
Fri lek er en øvelse til livet selv; samspill, sosial bevegelse, dialog og forhandling. Å leke er kreativt, krevende og utviklende. Gjennom leken får elevene utforske nye situasjoner, bearbeide ting de har hørt eller opplevd, og lære av hverandre. De forsker, utfordrer, diskuterer og tilpasser seg. Lek er barnets egen metode for læring, og derfor er leken viktig på steinerskolen.

Ved å gi elevene et frodig og livsnært første skoleår, legger vi grunnlaget for utvikling av livsvarige ferdigheter. Vi tilbyr et unikt førsteklassetilbud. Hos oss er fokuset å gi elevene mestringsfølelse og ivareta barnets lærelyst. Vi lærer ikke for skolen, men for livet.

Kompetanseområder
Steinerskolens læreplan angir syv kompetanseområder som undervisningen i 1. klasse kretser rundt og som oppøves gjennom lek, samspill og pedagogiske aktiviteter i løpet av skoledagen:

 • Språk
 • Kropp og bevegelse
 • Fantasi og kreativitet
 • Etiske verdier
 • Sosiale evner
 • Sansning og iakttagelse
 • Motivasjon og konsentrasjon