Skoleskyss

Elever som får innvilget skoleskyss med buss blir utstyrt med t:kort skole. Dette er et personlig verdikort. Kortet inneholder det antallet turer som eleven har rett på i henhold til sitt vedtak om skoleskyss. Skoleskyssordningen er gratis. Elevene og deres foresatte betaler derfor ingenting for å motta t:kort skole. Utgiftene knyttet til kortet dekkes enten av kommunen eller fylkeskommunen. Når en elev mister t:kortet sitt skal dette straks meldes inn. Skolen låner ut reservekort og bestiller et nytt. Eleven/foresatte må betale erstatning for det tapte kortet. Ved første gangs utstedelse må det betales 50 kroner. Ved gjentakende utstedelse må det betales 150 kroner hver gang. Beløpet som betales går til produksjon av nytt t:kort skole og til administrering av den nye utstedelsen.

Se AtBs nettside om skoleskyss

Skolemelk

Påmelding til abonnementsordningen for skolemelk finner du her.