Skoleruta

Skoleruta 2023/2024

Høsten 2023
UKE DAGER DATO  FERIE OG FRIDAGER
32 0 Mandag – Fredag 07.08-11.08 Sommerfritids
33 0 Mandag – Torsdag 14.08-17.08 Sommerfritids
34 5 Mandag 21.08 Skolestart for elevene
35 5
36 5
37 5
38 5
39 5
40 5
41 0 09.10 t.o.m. 13.10 HØSTFERIE
Fritidshjemmet er åpent mandag t.o.m. torsdag
42 5
43 5
44 5
45 5
46 5
47 5
48 6 Lørdag 02.12 Julemarked.
Obligatorisk oppmøte
49 4 Mandag 04.12 Fridag for elevene. Fritidshjemmet er åpent
50 5
51 4 Torsdag 21.12
Fredag 22.12
Siste skoledag før juleferie
Fritidshjemmet er stengt
52 0 JULEFERIE

 

Våren 2024
 UKE DAGER DATO  FERIER OG FRIDAGER
1 4 Tirsdag 02.01 Første skoledag etter juleferien
2 5
3 5
4 4 Fredag 26.01 Fridag for elevene. Fritidshjemmet er åpent
5 5
6 5
7 5
8 0 19.02 t.o.m. 23.02 VINTERFERIE
Fritidshjemmet er åpent mandag t.o.m. torsdag
9 5
10 5
11 5
12 5
13 0 25.03 t.o.m. 01.04 PÅSKEFERIE
14 4 Tirsdag 02.04 Første skoledag etter påskeferien
15 5
16 5
17 5
18 4 Onsdag 01.05 Fridag for elevene. 1. mai
19 3 Torsdag 09.05
Fredag 10.05
Fridag for elevene. Kristi himmelfartsdag
Fridag for elevene. Fritidshjemmet er stengt
20 5 Fredag 17.05 Obligatorisk skoledag
21 4 Mandag 20.05 Fridag for elevene. 2. pinsedag
22 5
23 5
24 5
25 4 Torsdag 20.06
Fredag 21.06
Siste skoledag før sommerferien
Fritidshjemmet er åpent
26 0 Mandag – Fredag 24.06-28.06 Sommerfritids
27 0 Mandag – Fredag 01.07-05.07 Sommerfritids


Skoleruta 2024/2025

Høsten 2024
UKE DAGER DATO  FERIE OG FRIDAGER
32 0 Mandag – Fredag
05.08-09.08
Sommerfritids
33 2

12.08 – 14.08

Torsdag 15.08

Sommerfritids

Skolestart for elevene

34 5
35 5
36 5
37 5
38 5
39 5
40 5
41 0 07.10 t.o.m. 11.10 HØSTFERIE
Fritidshjemmet er åpent mandag t.o.m. torsdag
42 5
43 5
44 5
45 5
46 5
47 5
48 6 Lørdag 30.11 Julemarked.
Obligatorisk oppmøte
49 4 Mandag 02.12 Fridag for elevene. Fritidshjemmet er åpent
50 5
51 5 Fredag 20.12 Siste skoledag før juleferie
52 0 JULEFERIE

 

Våren 2025
 UKE DAGER DATO  FERIER OG FRIDAGER
1 0 JULEFERIE
2 5 Mandag 06.01 Første skoledag etter juleferien
3 5
4 5
5 4 Fredag 31.01 Fridag for elevene. Fritidshjemmet er åpent
6 5
7 5
8 5
9 5
10 0 03.03 t.o.m. 07.03 VINTERFERIE
Fritidshjemmet er åpent mandag t.o.m. torsdag
11 5
12 5
13 5
14 5
15 5
16 0 14.04 t.o.m. 18.04 PÅSKEFERIE
17 4 Tirsdag 22.04 Første skoledag etter påskeferien
18 3 Torsdag 01.05
Fredag 02.05
Fridag for elevene. 1. mai
Fridag for elevene. Fritidshjemmet er åpent
19 5
20 6 Lørdag 17.05 Obligatorisk skoledag. 17. mai
21 5
22 3 Torsdag 29.05
Fredag 30.05
Fridag for elevene. Kristi himmelfartsdag
Fridag for elevene. Fritidshjemmet er stengt
23 5
24 4 Mandag 09.06 Fridag for elevene. 2. pinsedag
25 5 Fredag 20.06 Siste skoledag før sommerferien
26 0 Mandag – Fredag 23.06-27.06 Sommerfritids
27 0 Mandag – Fredag 30.06-04.07 Sommerfritids