Skoleruta

Skoleruta 2022/2023

Høsten 2022
UKE DAGER DATO  FERIE OG FRIDAGER
32 0 Mandag – Fredag 08.08-12.08 Sommerfritids
33 0 Mandag – Torsdag 15.08-18.08 Sommerfritids
34 5 Mandag 22.08 Skolestart for elevene
35 5
36 5
37 5
38 5
39 5
40 5
41 0 10.10 t.o.m. 14.10 HØSTFERIE
Fritidshjemmet er åpent mandag t.o.m. torsdag
42 5
43 5
44 5
45 5
46 5
47 6 Lørdag 26.11 Julemarked.
Obligatorisk oppmøte
48 4 Mandag 28.11 Fridag for elevene. Fritidshjemmet er åpent
49 5
50 5
51 3 Onsdag 21.12 Siste skoledag før juleferie
52 0 JULEFERIE

 

Våren 2023
 UKE DAGER DATO  FERIER OG FRIDAGER
1 5 Mandag 02.01 Første skoledag etter juleferien
2 5
3 5
4 4 Fredag 27.01 Fridag for elevene. Fritidshjemmet er åpent
5 5
6 5
7 5
8 0 20.02 t.o.m. 24.02 VINTERFERIE
Fritidshjemmet er åpent mandag t.o.m. torsdag
9 5
10 5
11 5
12 5
13 5
14 0 03.04 t.o.m. 10.04 PÅSKEFERIE
15 4 Tirsdag 11.04 Første skoledag etter påskeferien
16 3 Torsdag 20.04
Fredag 21.04
Fridag for elevene. Fritidshjemmet er åpent
Fridag for elevene. Fritidshjemmet er åpent
17 5
18 4 Mandag 01.05 Fridag for elevene. 1. mai
19 5
20 3 Onsdag 17.05
Torsdag 18.05
Fredag 19.05
Obligatorisk skoledag
Fridag for elevene. Kristi himmelfartsdag
Fridag for elevene. Fritidshjemmet er stengt
21 5
22 4  Mandag 29.05  Fridag for elevene. 2. pinsedag
23 5
24 5
25 5 Fredag 23.06 Siste skoledag før sommerferien
26 0 Mandag – Fredag 26.06-30.06 Sommerfritids