Fritidshjemmet

Tlf: 474 84 105

Sara Rehnlund
[email protected]
Ansvarlig for drift av Fritidshjemmet

Julie Jyothi Holdhus
[email protected]
Assistent

Till Rasmus Leif Gusky
[email protected]
Assistent

Ingeborg Odnes

Ingeborg Odnes
[email protected]
Assistent

Marton Wærnes
[email protected]
Assistent