Søk skoleplass

Vi har en pedagogisk tilnærming som vektlegger allsidig utvikling av evner og ferdigheter hos hver enkelt elev, fra 1. til 10. klasse. Skolen ligger i Ila, med gode kollektivforbindelser. Både, trikk, buss og tog har holdeplass i nærheten. Våre førsteklassinger tilbringer det meste av tiden ved Tunga gård i Bymarka. I nær kontakt med naturen gir vi elevene mulighet for lek, fysisk utfoldelse og gode sanseopplevelser.

Hva er en steinerskole?