Søk skoleplass

Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål for hver elev. Det pedagogiske opplegget er langsiktig: skolens mål er å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Vi vil gi elevene interesse for verden, god vurderingsevne og evne til selvstendig tenkning. Vi vil stimulere nysgjerrighet og interesse som varer livet ut! Skolens største oppgave er å bevare den iveren og lærelysten elevene kommer med første skoledag. Slik at de gleder seg til å stadig lære mer.

Vi har en pedagogisk tilnærming som vektlegger allsidig utvikling av evner og ferdigheter hos hver enkelt elev, fra 1. til 10. klasse. Skolen ligger i Ila, med gode kollektivforbindelser. Både, trikk, buss og tog har holdeplass i nærheten. Våre førsteklassinger tilbringer det meste av tiden ved Tunga gård i Bymarka. I nær kontakt med naturen gir vi elevene mulighet for lek, fysisk utfoldelse og gode sanseopplevelser.

Hva er en steinerskole?