Søk skoleplass

Vi har en pedagogisk tilnærming som vektlegger allsidig utvikling av evner og ferdigheter hos hver enkelt elev, fra 1. til 10. klasse. Skolen ligger i Ila, med gode kollektivforbindelser. Både, trikk, buss og tog har holdeplass i nærheten. Våre førsteklassinger tilbringer det meste av tiden ved Tunga gård i Bymarka. I nær kontakt med naturen gir vi elevene mulighet for lek, fysisk utfoldelse og gode sanseopplevelser.

Hva er en steinerskole?

 

Steinerskolene i Danmark og Steinerskoleforbundet i Norge har kjøpt rettighetene til å vise filmen «#KidsOnTech – Vår tids største sosiale eksperiment» i hele september. Den kan sees gratis og er godt egnet som bakgrunn for samtaler om skjermbruk og skjermtid, samfunn og samtid. Både med positive aspekter på teknologisk utvikling, og de mer alarmerende sidene som avhengighet, passivitet og negative konsekvenser for psykisk helse. Filmen gir ingen fasitsvar, men reiser verdifulle spørsmål.

Åpen dag

10. september kl 12:00-14:00
26. september kl 16:30-18:00
på Tunga gård

Åpen dag for barnehager

13. september kl 10:00-13:00
på Tunga gård

Åpen dag

25. oktober kl 09:00-11:00
på Steinerskolen i Trondheim