Søk skoleplass

Vi har en pedagogisk tilnærming som vektlegger allsidig utvikling av evner og ferdigheter hos hver enkelt elev, fra 1. til 10. klasse. Skolen ligger i Ila, med gode kollektivforbindelser. Både, trikk, buss og tog har holdeplass i nærheten. Våre førsteklassinger tilbringer det meste av tiden ved Tunga gård i Bymarka. I nær kontakt med naturen gir vi elevene mulighet for lek, fysisk utfoldelse og gode sanseopplevelser.

Hva er en steinerskole?

Steinerskolens julemarked

26. november

Se plakat

Søknadsfrist førsteklasse friluft

5. desember

Søk her