Kristin Steinkjer

Kristin Steinkjer

Kristin Steinkjer ble født i 1959. Hun er oppvokst på Byåsen i Trondheim. Etter videregående gikk hun først på Skjeberg folkehøyskole (estetiske fag), før hun tok ett år med kunsthåndverk ved Røros videregående skole. De neste fire årene ble tilbragt på NTNU der hun studerte nordisk, pedagogikk og psykologi. Kristin arbeidet et år på Sund folkehøyskole før hun reiste til Oslo og utdannet seg til steinerpedagog (Steinerhøyskolen).

Hun har senere studert rådgivning som fag ved NTNU.

Kristin har arbeidet ved Steinerskolen i Trondheim siden 1990, både som klasselærer, faglærer og som administrativ leder.

Nå er hun rådgiver, hun er ansvarlig for inntak og informasjonsarbeid i tillegg til at hun underviser i utdanningsvalg og kunst- og håndverksfag.