Søk skoleplass

Ta kontakt med inntaksansvarlig:

Kristin Steinkjer

Epost: kristin.steinkjer@steinerskolen.no
Tlf: 481 40 996

Steinerskolen behandler fortløpende søknader til alle skolens klassetrinn. Vi gjør oppmerksom på at enkelte klasser kan være fulle og har venteliste.

Søknadsskjema for barneskolen
Søknadsskjema for ungdomsskolen
Inntaksreglement

Alle papirsøknader sendes til:
Steinerskolen i Trondheim
Mellomila 1C
7018 Trondheim