Skolepenger (nye skolepengesatser fra 1. januar 2019)
Steinerskolene er blant de få skolene i Norge som driver virksomheten sin på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning (Friskolelova §2-1). Staten dekker 85 % av driftsutgiftene, men ikke noe av kapitalkostnadene. Det gjør det nødvendig at også foreldre/foresatte bidrar med skolepenger. Skolepengene kan utgjøre inntil 15 % av tilskuddsgrunnlaget med et beløp fastsatt av departementet i tillegg til dekning av husleie/kapitalkostnader.

Skolepengesatser gjeldende fra september 2016
Det er 10 betalingsterminer pr skoleår. Skolepenger betales i perioden fra og med september til og med juni. 

Satser pr måned
For ett barn: 1920
For barn nummer to: 780
For barn utover dette: 180

Barn i 1. klasse
For barn i 1. klasse koster det 3270 pr måned. Dette inkluderer skolepenger (1920), fritidshjem i inntil 10 timer (1100) og kostpenger (250). Hvis morgenfritids benyttes, slutter dagen kl 15:00. Hvis barna ikke er på morgenfritids, varer dagen til kl 15:40. Utvidet opphold i fritidshjemmet koster 500 ekstra pr måned.

Redusert egenbetaling
Vi ønsker å være en skole som er åpen for alle – også de med en begrenset økonomi. Det er derfor anledning til å søke om å få betale reduserte skolepenger. Søknaden må inneholde et forenklet månedsbudsjett for familien (inntekter og utgifter). Det må komme klart fram hvor mange personer familien består av og alderen til medlemmene. Søknaden blir behandlet i forhold til SIFOs referansebudsjett. Avtalen vil maksimalt gjelde ut skoleåret. Minstesatsen som kan innvilges er for ett barn 500, to barn 700 og for tre eller flere barn 800.

For familier som har barn ved flere steinerskoler i Trondheim, er det anledning til å søke om søskenmoderasjon. 

Fritidshjemmet (SFO)
Fritidshjemmet faktureres 11 måneder i skoleåret, fra og med august til og med juni.

Satser pr. måned
Halv plass (0-10 timer pr uke): 1100
Hel plass (11-18 timer pr uke): 1600
Enkeltdager: 250
Kostpenger: 250 (kommer i tillegg)

Moderasjonsordninger på Fritidshjemmet
Hvis en familie har flere barn i fritidshjemmet, er det 25 % moderasjon for barn nummer to.
Det er anledning til å søke om redusert egenbetaling for familier med lav inntekt. 

Tilskudd til turer pr elev
4. klasse: Rørostur – dekkes av skolen
7. klasse: Leirskole – dekkes av skolen
10. klasse: Geologitur – dekkes av skolen
VG1: Snøhuletur – dekkes av skolen (kostpenger må påregnes)
VG2: Maritim tur – dekkes av skolen (kostpenger må påregnes)
VG3: Studietur til utlandet – skolen dekker 700 pr elev. I løpet av årene på videregående samler elevene inn penger til denne reisen.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern