Skolepengesatser gjeldende fra 1. august 2024

(faktureres september til og med juni)

Satser per måned:
For ett barn: kr 2 542
For barn nummer to: kr 1030
For barn utover dette: kr 242

…….

Minstesatsen som kan innvilges er for ett barn kr 850, to barn kr 1210, og for tre eller flere barn kr 1370.

…….

Fritidshjemmet (SFO)

(faktureres august til og med juni)

Satser per måned:

Hel plass: (11 – 18 timer pr uke): kr 2 211
Halv plass: (0 – 10 timer pr uke): kr 1 658
Enkeltdager: kr 332
Kostpenger: kr 332 kommer i tillegg

Skoleåret 2024-2025 vil første-, andre- og tredjeklassinger få tilbud om halv plass på SFO gratis.

Skoleåret 2024-2025 vil hel plass for første-, andre- og tredjeklassinger koste kr 740 per måned.