Trine Peggy Røstad

Trine Peggy Røstad

Trine Peggy Røstad ble født i 1965 i Trondheim. Hun gikk på Strinda videregående før hun dro til London ett år som Au pair. Hun kvalifiserte seg så for arbeid i Nordsjøen (sikkerhetskurs og førstehjelpskurs) og arbeidet de neste 11 årene offshore. Trine utdannet seg til barnehagelærer ved Dronning Mauds Minne i Trondheim, arbeidet et par år i barnehage, før hun kom til Steinerskolen i Trondheim høsten 2002. Hun var i flere år sentral i etableringen av vårt 1. klassetilbud i friluft. Hun har tatt etterutdanning i steinerpedagogikk ved Steinerhøyskolen i Oslo.

Trine har alltid hatt stor interesse for forming, friluftsliv og turn og har tatt videreutdanning i kunst og håndverk og i utefag. Hun er sertifisert turntrener, og var i en årrekke trener for Norges beste rytmiske gymnastikk-gruppe (Byneset RS).

I dag er Trine klasselærer i 1. klasse sammen med Karoline Bjørklund.