Till Rasmus Leif Gusky

Till Rasmus Leif Gusky

Till Rasmus Leif Gusky ble født i 1988. Han kommer opprinnelig fra Bremerhaven. Till tok den første utdanningen sin i Hannover, hovedstaden i den tyske delstaten Niedersachsen. Han har både en treårig fagskoleutdanning og en treåring bachelorutdanning i fysioterapi. Han arbeidet som personlig trener i Hannover før han dro til Trondheim i Norge og tok en mastergrad i treningsfysiologi og idrettsvitenskap ved NTNU. Etter dette arbeidet han i en årrekke som kokk på Egon med oppgaver tilsvarende en sous chefs. Till begynte ved skolen vår i august 2019.

Her har han jobbet mest på SFO, men har også hatt en del undervisning i kroppsøving og noen assistentoppgaver knyttet til barnetrinnet. For tiden arbeider han på SFO samtidig som han tar formell utdanning i kroppsøving og pedagogikk ved NTNU.

Till er en ivrig rugbyspiller og jobber hardt for å promotere denne kraftfulle sporten.