Sofie Madeleine Solbø

Sofie Madeleine Solbø

Sofie Madeleine Solbø ble født i 1994. Hun kommer fra Tjeldsund kommune i Ofoten. Etter videregående i Tjeldsund, reiste Sofie til England for å studere drama, litteratur og litterær oversettelse. Hun var i England i fire år, ved University of Essex og University of East Anglia. Så fulgte PPU og årsstudium i nordisk og engelsk ved NTNU. Sofie fikk også med seg et studieopphold i Anna van Rijn College i Nederland der hun fikk undervise i drama. Sofie er adjunkt med tilleggsutdanning.

Sofie har et stort engasjement for arbeid med barn og unge. Hun er aktiv som frivillig i Jentevakta og har bidratt i en rekke dramapedagogiske kulturprosjekter for barn.

Sofie startet ved Steinerskolen i Trondheim høsten 2021. Her underviser hun i engelsk, norsk og drama. Hun er klasselærer i 8.klasse sammen med Magnus Nordahl.