Mette Kristine Nilsen

Mette Kristine Nilsen er født i 1996 og er lektor med tilleggsutdanning fra NTNU (5-13). Mette har engelsk og samfunnsfag som sine undervisningsfag. Hun har arbeidet ved Steinerskolen i Trondheim siden august 2022. Mette underviser engelsk på barne- og ungdomstrinnet. I tillegg har hun ansvar for 10. klasse sammen med Julia. Mette kommer fra Mosjøen i Nordland. Hun har arbeidet som pleiemedarbeider ved Vefsn sykehjem i fem somre og som støttekontakt i en årrekke.