Marius Strand

Marius Strand

Marius Wangen Strand ble født i 1985. Han kommer fra Trondheim og gikk på videregående i denne byen, først på Brundalen (medier og kommunikasjon) og senere på Trondheim katedralskole (allmenn). Marius reiste til England og tok en bachelorgrad i filmvitenskap ved Sussex University. Ved NTNU i Trondheim ble det mer filmvitenskap. Marius holder i dag en mastergrad i faget.

Marius har arbeidet freelance, både med IT-support, design og produksjon av websider og trykksaker og med produksjon av film og filmmusikk.

Marius har arbeidet ved Steinerskolen i Trondheim siden april 2009 og er nå førstekonsulent med et vidt administrativt ansvar. Han er også skolens ansikt utad.