Magnus Andersen Nordahl

Magnus Andersen Nordahl

Magnus Andersen Nordahl ble født i 1986. Han vokste opp i Lier utenfor Drammen og gikk på videregående skole der. Etter førstegangstjeneste på Setermoen, tok han sivilingeniørutdanning ved NTNU i Trondheim, studieretning energi-, prosess- og strømningsteknikk. Masteroppgaven hans hadde tittelen: «Energiløsninger for flytende LNG produksjonsanlegg». I løpet av studietiden i Trondheim hadde Magnus et utvekslingsår ved University of California i San Diego (UCSD). Han tok noen psykologifag ved UCSD, dette fortsatte han med ved NTNU etter hjemkomst.

Magnus arbeidet tre år i et ingeniørfirma, før han startet som lærer. Han opplever læreryrket som svært meningsfylt.

Magnus er i dag lektor med tilleggsutdanning. Han har sin PPU fra Høgskolen i Hedmark og har gjennomført en steinerpedagogisk utdannelse ved Steinerhøyskolen i Oslo (60 stp).

Magnus har arbeidet ved Steinerskolen i Trondheim siden høsten 2016.

Han er ellers lidenskapelig opptatt av klatring, jakt, langrenn og alpint. Dette skoleåret er han klasselærer for 8.klasse sammen med Sofie Solbø.