Kirsti Rye-Hytten

Kirsti Rye-Hytten

Kirsti Rye-Hytten ble født i 1981. Hun kommer fra Saupstad i Trondheim. Hun gikk på Strinda videregående skole. De neste to årene tok hun Ex. Phil og medievitenskap på NTNU. Så reiste hun til Stavanger og utdannet seg til barnevernspedagog ved Høyskolen i Stavanger. Vel tilbake i Trondheim ble det studier i sosialt arbeid ved NTNU. I dag holder Kirsti en mastergrad i sosialt arbeid. Hun er også nylig ferdigutdannet steinerpedagog (60 stp) fra Steinerhøyskolen i Oslo.

Kirsti har rik arbeidserfaring. Hun har jobbet i barnehage, i skole og på SFO. Hun har også vært servitør, hjemmehjelp og håndballtrener.

Kirsti har vært ved Steinerskolen i Trondheim siden våren 2016. I dag jobber hun mest med spesialundervisning og er, med sin relevante og varierte bakgrunn, en viktig bidragsyter i dette arbeidet.