Julia Schregel

Julia Schregel

Julia Schregel ble født i 1975 i den lille landsbyen Sepel i nord-Tyskland. Etter videregående skole i Plön, flyttet hun til Kiel og tok en bachelorgrad i biologi. Hun fortsatte med biologistudier ved Johannes Gutteberg – universitet i Mainz, og gikk i 2003 ut med en mastergrad. Deretter reiste hun til Finland og universitetene i Helsinki og Oulu for å ta ytterligere emner i biologi. Så ble det Norge og Norges Miljø og Biovitenskapelige universitet, der hun fikk sin doktorgrad i 2015. Tittelen på avhandlingen var: « Genetisk struktur og genflyt i et kontinuerlig distribuert stort rovdyr – den nordeuropeiske brunbjørn (Ursus arctos)». Julia arbeidet noen år som forsker og formidler før hun vendte tilbake til skolebenken. Nå var det årsstudium i tysk og PPU ved NTNU i Trondheim som stod på programmet.

Julia kom til Steinerskolen i Trondheim høsten 2020. Her underviser hun i tysk på en rekke trinn og har ansvar for 10.klasse sammen med Mette Nilsen.