Fredrik Bye

Fredrik Bye ble født i 1994. Han kommer fra Byafossen, ved bygdenes by – Steinkjer. Fredrik gikk på videregående skole i Steinkjer. Etter førstegangstjeneste i Kongens garde dro han til Trondheim og NTNU for å utdanne seg til grunnskolelærer. Fredrik er i dag lektor med fagene matematikk, samfunnsfag og musikk. Masteroppgaven hans dreide seg om matematisk modellering. Som matematikklærer er Fredrik særlig opptatt av å hjelpe elever til forståelse ved praktisk bruk av matematikken. Fredrik spiller flere instrumenter, og har drevet en del med digital komponering og musikkproduksjon. Han er en meget habil fotballspiller og kollegiets quiz-mester?

Fredrik har vært ved skolen siden høsten 2020. Dette skoleåret har han ansvar for 4. klasse sammen med Maria Ofstad.