Bao Le

Bao Le

Bao Quoc Le ble født i Trondheim i 1983 og flyttet til Moss som åring. Han gikk på Hafstad videregående i Førde før han flyttet til Trondheim og NTNU. Her ble det etter hvert en lektorutdanning med fagene kjemi og biologi. Bao har genuin interesse for kjemi. Gjennom utdanningen sin, arbeid ved Peterson og ved egen eksperimentering har han tilegnet seg verdifull praktisk kunnskap i faget. Bao har, ved siden av sine kjemi og biologikunnskaper, også solide håndverksferdigheter. Han arbeider både med tre, skinn, tekstil og metall. Han bygger tradisjonelle kajakker og elsker å dra på langtur i dem. Bao har etterutdanning i steinerpedagogikk fra Steinerhøyskolen i Oslo.

Bao har vært ved skolen vår siden høsten 2013 og underviser i hovedsak i kjemi, biologi og kunst– og håndverks-fag. I tillegg er han ofte på tur.