Åsne Gylland

Åsne Karlsen

Åsne Johanne Karlsen ble født i 1981. Hun kommer opprinnelig fra Hamar i Innlandet. Åsne flyttet til Trondheim og startet på NTNU i 2001. På NTNU tok hun først et grunnfag i historie før hun gav seg i kast med en sivilingeniørutdanning. I dag er Åsne lektor med tilleggsutdanning. Hennes mastergradsoppgave i medisinsk fysikk hadde tittelen: IMRT-verifikasjon med 2D ionisasjonskammerarray: dosimetrisk evaluering og sammenligning med filmmålinger.

Åsne har tatt etterutdanning i steinerpedagpgikk ved Steinerhøyskolen i Oslo. Hun er særlig opptatt av å gjøre matematikk- og fysikkundervisningen virkelighetsnær og praktisk.

Åsne er ellers opptatt av friluftsliv og turn. Hun har vært turntrener i en årrekke for barn og ungdom.

Åsne har arbeidet ved Steinerskolen i Trondheim siden høsten 2013.