Elever som får innvilget skoleskyss med buss blir utstyrt med t:kort skole. Dette er et personlig verdikort. Kortet inneholder det antallet turer som eleven har rett på i henhold til sitt vedtak om skoleskyss.

Både nye og gamle elever må søke om skoleskyss dersom dere bor lengre unna enn 6 km. Elever som gikk VG1 og VG2, og som fortsetter på samme studieretning, må også søke om skoleskyss hvert år. Dersom du får innvilget skoleskyss skal du bruke samme t:kort som tidligere.

Gå inn på linken og søk nå: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/

Skoleskyssordningen er gratis. Elevene og deres foresatte betaler derfor ingenting for å motta t:kort skole. Utgiftene knyttet til kortet dekkes enten av kommunen eller fylkeskommunen.

Når en elev mister t:kortet sitt skal dette straks meldes inn. Skolen låner ut reservekort og bestiller et nytt. Eleven/foresatte må betale erstatning for det tapte kortet. Ved første gangs utstedelse må det betales 50 kroner. Ved gjentakende utstedelse må det betales 150 kroner hver gang. Beløpet som betales går til produksjon av nytt t:kort skole og til administrering av den nye utstedelsen.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern