Fravær

Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats og å forhindre skulk. Over 10% udokumentert fravær i et fag fører til at elevene mister karaktergrunnlaget. Se Utdanningsdirektoratets sider for mer informasjon.

 

Permisjon

Informasjon om elevfritak

Utmelding

Utmeldingsskjema

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern