Skolepenger
Steinerskolen er blant de få skolene i Norge som har en alternativ pedagogikk som grunnlag for undervisningen. Staten dekker 85 % av driftsutgiftene, men ikke noe av kapitalutgiftene. Det gjør det nødvendig at også foreldrene bidrar med skolepenger.

Ved oppsigelse av plass i skoleåret, betales for oppsigelsesmåneden og den påfølgende måned.

Skolepengesatser gjeldende fra 1. januar 2019 (faktureres 10 måneder i skoleåret. sept. - juni)
For ett barn: kr 2100
For barn nummer to: kr 850
For barn utover dette: kr 200

Redusert egenbetaling
Det er anledning til å søke om redusert egenbetaling for familier med lav inntekt. Søknaden må inneholde et forenklet månedsbudsjett (inntekter og utgifter). Dokumentasjon må kunne fremlegges. Søknaden sendes til daglig leder og blir behandlet i forhold til SIFOs referansebudsjett. Avtalen vil maksimalt gjelde ut skoleåret, men kan fornyes ved søknad. Minstesatsen som kan innvilges er for ett barn kr 700, to barn kr 1000 og for tre eller flere barn kr 1100.

For familier som har barn ved flere steinerskoler i Trondheim, er det anledning til å søke om søskenmoderasjon.

Fritidshjemmet (SFO) (faktureres 11 måneder i skoleåret. aug. – juni)
Satser pr. måned:
Halv plass: (0 – 10 timer pr uke): kr 1500
Hel plass: (11 – 18 timer pr uke): kr 2000
Enkeltdager: kr 300   Kostpenger: kr 300 kommer i tillegg

Moderasjonsordninger på Fritidshjemmet
Det er ingen søskenmoderasjon på fritidshjemmet. Det er anledning til å søke om redusert egenbetaling for familier med lav inntekt. Søknaden behandles som søknader om redusert skolepengebetaling (se over).

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern