Ungdomsskolen omfatter elever fra 8. - 10.klasse. De har alle sine faste klasserom, men benytter også spesialrom i enkelte fag.

Våre læringsmål tilsvarer i stor grad den offentlige skole, men  i steinerskolen oppnås målene gjennom pedagogiske metoder som er annerledes enn det som kjennetegner andre skoler. Det mest fremtredende er at elevene tar del i kunstneriske og praktiske fag på like linje med teoretiske fag. Fremtredende er også at kunstnerisk og praktisk arbeid er integrert i teorifagene. Vi er opptatt av å gi elevene en variert skoledag og flere muligheter for mestring. Det gjør vi ved å gi en helhetlig og variert undervisning.

Slik som i barneskolen har lærerens fortellinger en stor plass i undervisningen, men nå har den karakter av å være mer idémessig og abstrakt. Det legges vekt på å vende interessen ut mot verden og bli kunnskapssøkende. Det faglige historiestoffet presenteres gjerne som biografier av mennesker som har vært sentrale i å forme den kulturen og det verdensbildet vi kjenner i dag. Vi er opptatt av å engasjere elevene og gi dem gode forbilder.

Elevene oppfordres i alle fag til å vise selvstendighet, uttrykke egne tanker og idéer og behandle de enkelte fagområdene med fantasi og allsidighet.

Hovedfag - periodeundervisning

Alle skoledagene begynner med et hovedfag som varer i to timer. . Et hovedfag strekker seg over en periode på 2 - 4 uker. Periodene er tilrettelagt for å gi fordypning i bestemte fag, blant annet matematikk, norsk, historie, fysikk og kjemi.

To fremmedspråk

Allerede fra 2.klasse undervises det både i tysk og engelsk. Elever som begynner på steinerskolen i løpet av ungdomstrinnet og ikke har forkunnskap i tysk, får et begynnerkurs slik at de lettere kan holde tritt i ordinær undervisning.

Faste turer

11 gode grunner til å velge Steinerskolen

Brosjyre om ungdomsskolen

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern