Grunnskolen har en klasse på hvert trinn, fra 1.-10.klasse.

Vi legger stor vekt på trivsel og en pedagogisk tilnærming som gir en allsidig utvikling av evner og ferdigheter hos hver enkelt elev.

Alle klassene har sine faste klasserom tilpasset alderstrinnet, men benytter også spesialrom i enkelte fag.

Første klasse

Første klasse har klasserom i skolebygningen, men de tilbringer det meste av tiden ved Tunga gård i Bymarka. I nær kontakt med naturen gir vi 1.klassingen mulighet for lek, fysisk utfoldelse og gode sanseopplevelser. Kompetansemål og forberedelse til skolefag blir flettet inn på en naturlig måte. Gjennom dette får barna et solid grunnlag som gjør dem godt rustet til videre skolegang.

Tiltak mot mobbing

Skolen har en tiltaksplan mot mobbing som er utarbeidet av Dan Olweus/ UNI helse. Det innebærer at vi arbeider aktivt på det forebyggende planet og at vi har gode prosedyrer når det er mistanke om mobbing eller når mobbing oppstår jfr opplæringsloven kapitel 9a. Les mer

Beliggenhet

Vi holder til i Ila og ligger sentralt til i forhold til kollektivforbindelser. Både, trikk, buss og tog har holdeplass i nærheten.

SFO- FRITIDSHJEMMET

Fritidshjemmet har tilbud for elever fra 1.- 4. klasse.

 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern