Fra Steinerskolens læreplan, om kunnskapssyn:

«Sett i et globalt perspektiv er verden avhengig av en type kunnskap som fokuserer på helheten i samfunnet og i naturen, en kunnskap om konsekvensene av å endre eller påvirke kretsløp og prosesser. Likeledes behøves det en dypere og mer inkluderende forståelse for verdens ulike kulturer og samfunnsformer: Ved at elevene lærer å kjenne og forstå sin verden og dens historikk, skapes grunnlaget for fremtidig virksomhet og nyskaping. Kunnskap fremstår i steinerpedagogikken som formidleren og brobyggeren mellom de verdier og muligheter som er knyttet til individet på den ene siden, og til samfunnet på den andre siden.»

Last ned: Læreplan for grunnskolen
Last ned: Læreplan for videregående skole
Last ned: Idé og praksis

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern