En 13-årig læreplan

Steinerskolen er en anerkjent pedagogisk retning som gir samme kompetanse som offentlig skole, både etter grunnskole og videregående opplæring. Læreplanen for steinerskolen er godkjent av utdanningsdirektoratet som et 13-årig utdanningsløp. Dette betyr at grunnskole og videregående opplæring henger sammen hos oss.

Elever på steinerskolens grunnskole som ønsker studiespesialisering kan betrakte Skansen Videregående Steinerskole som en naturlig overgang til videregående opplæring. Skolen passer også for søkere fra andre skoler.

Grunnleggende idéer – ”ikke fylle en kanne, men tenne en ild”

Den bærende idéen er troen på det enkelte menneskets uendelige muligheter. Steinerskolen vil vekke og utvikle disse potensialene i hvert enkelt barn på en allsidig måte, der barnet får lære med alle sine sanser – med hele seg. Det skal ikke fylles med fakta og opplysninger, men utvikle et kreativt forhold til sin egen læring og modnes helhetlig som menneske.

Kunst som en integrert del av undervisningen

Et mål i steinerskolen er at elevene skal utvikle et kreativt og lystbetont forhold til sin egen læring. Elevenes interesse for kunnskap vekkes gjennom ulike undervisningsmetoder, noe som også inkluderer kunstneriske aktiviteter i alle fag. Kunst er mer enn et fag i steinerskolen, og integreres i alle fag for å stimulere kreativ tenkning og lærelyst

 

En lærerplan for steinerskolene
Lenke: Brosjyre 11 gode grunner

I korte trekk kan man si at steinerskolen vektlegger:

  • en helhetlig og allsidig undervisning som er basert på et samspill mellom teoretiske- , kunstneriske- og praktiske fag. 
  • å formidle kunnskap slik at sammenheng og helhet blir ivaretatt 
  • en pedagogikk som stimulerer utvikling av en fleksibel og kreativ tenkning. 
  • å stimulere den enkelte elev til å kunne realisere sine egne evner og muligheter. 
  • å utvikle empati og sosiale ferdigheter hos elevene.

Historikk

Den første steinerskolen ble grunnlagt i 1919 i Tyskland av lærere som var inspirert av Rudolf Steiners pedagogogiske idéer. Allerede i 1926 ble det opprettet en steinerskole i Oslo. I dag finnes det steinerskoler over hele verden.

Steinerskolen i Trondheim ble grunnlagt i 1972 . Skolen har siden den gang vokst til å bli et tilbud for elever, både i grunnskole og videregående skole.

Steinerskolene samarbeider over landegrensene, men landene har selvsagt sine egne læreplaner. Helheten og sammenhengen i steinerskolens læreplan er gjennomarbeidet og grundig utprøvd gjennom en nesten hundre år lang pedagogisk praksis. I tråd med samfunnsutviklingen har selvsagt noe endret seg underveis. Innholdet i steinerskolens læreplan er i stadig bevegelse, samtidig som det metodiske i størst mulig grad er stabilt. Denne kombinasjonen av endring og stabilitet gjør steinerskolene til moderne og skapende skoler som på samme tid ivaretar bestemte verdier og prioriteringer.

 

 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern