Historiske omveltninger

I historieundervisningen står den industrielle revolusjonen sentralt sammen med noen av de mest sentrale oppfinnere. Tidsrommet beveger seg fra 1650 og fram til 1814. Årsakene til til den økonomiske utviklingen og konsekvensene for menneskenes levekår tematiseres. Det dreier seg om å vekke interessen for de større sammenhenger i tilværelsen. Det er også viktig å vekke beundring for mennesker som har levd før, og hva de har gjort for menneskehetens utvikling.

Verdensreligionene

Sentralt dette året er også verdensreligionene. I likhet med historiske tilbakeblikk, vil kunnskap om verdens religioner bidra til å skape sammenheng og et mer helhetlig bilde av vår tilværelse. 

Norsk

I norsk er språk som kunstnerisk uttrykksmiddel sentralt. Dette er det store litteraturåret. Elevene blir kjent med store forfattere og det leses og samtales om kjente romaner. Det undervises i enkel litteraturanalyse. Nynorsk innføres også dette året.

Engelsk

Det er USAs kultur, geografi og historie som er det sentrale temaet. Dette gjelder USA som union av stater og noen utvalgte stater for seg. Det leses og skrives forskjellige tekster relatert til disse områdene, og elevene holder seg oppdatert på nyheter fra og om USA, og i tillegg Storbritannia. Det øves jevnlig både muntlig og skriftlig engelsk ved at elevene skriver mye selv og de har muntlige presentasjoner knyttet til enkelte oppgaver.

Matematikk

Flater, volumer og andregradsligninger er temaer dette skoleåret- Geometrien utvikles til at elevene  kunne beregne overflate og volum for ulike former.

Yrkespraksis

Som et ledd i å få kjennskap til ulike yrker og fremtidige valg, har elevene yrkespraksis i en uke dette året.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern