Historie - Det nye verdensbildet

 13-åringene er inne i puberteten. Den preges gjerne av sterke følelser og meninger. Å vende interessen ut mot verden og bli kunnskapssøkende er viktig for å få et mer nyansert syn på hvordan ting henger sammen. De store oppdagelsene, renessansetiden med kunstnere som Rafael, Michelangelo og ikke minst Leonardo da Vinci er temaer som gir et grunnlag for å forstå kulturen vår. Leonardo da Vinci opptrer også som en lenke mellom kunsten og teknikken. Et nytt europeisk verdensbilde trer frem. Nå begynner de store  oppdagelsene: med Columbus, Vasco da Gama og Magellan. I løpet av noe årtider er ukjente hav og kontinenter blitt oppdaget av europeerne.

Kjemi, skolekjøkken og utdanningsvalg

Nye fag introduseres i 8. klasse og går inn i timeplanen sammen med de øvrige fagene. Kjemiundervisningen baserer seg på forvandlinger som viser seg når stoff forbrennes. Syrer og baser, samt kalkens syklus er også viktige temaer. Når læreren viser kjemiforsøkene kan kunnskapstrangen og nysgjerrigheten ofte vekkes hos elevene. Hva skjer? Hvorfor skjer det? I hvilken sammenheng har dette betydning for oss mennesker? Disse og lignende spørsmål stimulerer til å søke videre kunnskap om fenomenene. Temaene formules i arbeidsbøkene til elevene sammen med illustrasjoner av forsøkene.

Skolekjøkken er et fag som også benevnes som Mat og helse. Det er først og fremst et praktisk fag der elevene lærer å lage mat knyttet til et sunt kosthold. Råvarene skaffes i størst mulig grad fra økologisk og biodynamisk produksjon. Elevene får også teoretisk kunnskap om hvorfor det er viktig med et næringsrikt kosthold.
Elevene i 8.klasse har ansvar for kantinedrift en dag i uken. Driften knyttes til undervisning i utdanningsvalg. Elevene får praktisk erfaring med hvordan en liten bedrift bør organiseres.


Engelsk

Det er Storbritannias kultur, geografi og historie som er det sentrale temaet. Dette gjelder Storbritannia som union og hver enkelt nasjon for seg. Det leses og skrives forskjellige tekster til disse områdene, og elevene holder seg oppdatert på nyheter fra og om Storbritannia generelt. Det øves jevnlig både muntlig og skriftlig engelsk ved at elevene skriver mye selv og de har muntlige presentasjoner knyttet til enkelte oppgaver. 

Matematikk

Nytt tema i matematikk er potenseregning, kvadratrøtter, algebra og ligninger. Geometri har elevene erfaring med fra tidligere, men nå utvides kunnskapene.

Kunst og håndverk

Dette året arbeider elevene med litt kraftigere materiale , blant annet lær og metall. De lærer å håndtere nødvendige verktøy og oppgavene utfordrer elevene både med hensyn til logisk tenkning og utregninger. 
Kunstfagene pleies gjennom oppgaver i tegning og maling. Skuespill kan innøves enten med norske eller engelske dialoger. Det beror på hvilket fag skuespillet knyttes til. Sang og musikk er lagt til egne timer der det læres noter og tema fra musikkhistorien. Sang og øving med ulike instrumenter hører også med.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern