Historie - politisk utvikling - kunsthistorie

I 10.klasse har elevenes bedømmelsesevne og tenkning modnet. Nå er det viktig å få utfordringer gjennom oppgaver hvor anvendelse av fornuft og logikk står sentralt. Historietemaene hører hjemme under det samme tidsrommet som i 9.klasse, men denne gangen legges hovedtyngden på den politiske utviklingen. Idéhistorie blir en viktig del av dette. Samfunnets grunnleggende politiske oppbygginger tematiseres i samfunnsfag, der makt og demokrati er sentrale begreper. 

Engelsk som verdensspråk

Elevene blir kjent med hvorfor engelsk er blitt et verdensspråk. De fordyper seg I noen av landene på ulike kontinenter som har engelsk som offisielt språk. De holder seg oppdatert på nyheter fra og om engelskspråklige land. I tillegg er et hovedtema de politiske styringsformene i Storbritannia og USA. Elevenes tekstproduksjon og presentasjoner er vesentlig i faget.

Kunst og håndverk

Kunsthistorie er et nytt fag i 10.klasse. Temaet er billedkunst fra oldtiden og fram til nyere tid. Faget knyttes opp mot det teoretiske, men elevene utforsker tidstypiske bilder og produserer egne bilder knyttet til de ulike tidsepokene.
I håndarbeidstimene fokuseres det på materiallære. Elevene beregner størrelser, lager egne mønstre og syr et selvvalgt plagg av et egnet stoff. De får nå et mer avansert kjennskap til symaskinens muligheter og hvilke sømtyper som egner seg.

Norsk

Litteraturhistorie, med særlig vekt på nordisk litteratur, står i fokus for norskundervisningen. Det undervises i sjangerlære og det arbeides med prosjekter som gir skriveøvelser i de ulike sjangrene.

Matematikk

Hovedfokus dette skoleåret er ligninger med to ukjente, koordinatorsystemet, teknisk tegning, kombinatorikk og sannsynlighetsregning.

Landbrukspraksis

Elevene har en ukes praksis på en gård helt på slutten av skoleåret. Ved å delta praktisk får de kjennskap til flere sider ved gårdsdrift. 

Videregående utdanning

Elever på steinerskolens grunnskole som ønsker studiespesialisering kan betrakte Skansen Videregående Steinerskole som en naturlig overgang til videregående opplæring. Søknad til Skansen Videregående Steinerskole  og andre videregående skoler går gjennom www.vigo.no

Skansen Videregående Steinerskole

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern