I steinerskolens 1. klasse deler vi ikke dagene inn i fag. Gjennom lek, egen utforsking og felles aktiviteter øves alle fagområder. Omgivelsene rundt Tunga gård i Bymarka gir 6-åringene nærhet til naturen og stimulerer til lek og læring. Her deltar barna med dyrestell og dyrking av grønnsaker. De bærer ved til bålplassen og de deltar i matlaging. De spikker, snekrer, syr, tegner og maler. Gjennom årets mange fotturer og skiturer får førsteklassingene gode mestringsopplevelser og mange felles minner fra året på Tunga gård. 


Å leke er kreativt, krevende og utviklende. Gjennom den frie leken utforsker barna nye situasjoner, bearbeider det de har hørt eller opplevd, og lærer av hverandre. De forsker, utfordrer, diskuterer og tilpasser seg. Lek er barnets egen metode for læring, derfor er leken viktig på steinerskolen.

Skoledagen preges av en fast rytme. Fortellerstund, sanger, regler, ringleker og vers er en del av det som inngår i den daglige rytmen. Gjennom disse aktivitetene styrkes kompetanseområdene.

Ved å gi 6-åringene et frodig og livsnært første skoleår, legger vi grunnlaget for utvikling av livsvarige ferdigheter. Vi tilbyr et unikt og anerkjent førsteklassetilbud med vekt på mye uteliv. Hos oss er fokuset å gi elevene mestringsfølelse og ivareta barnets lærelyst. Vi lærer ikke for skolen, men for livet!

Elevene møter opp i skolegården i Ila om morgenen og blir kjørt med buss til og fra Tunga gård. Etter endt skoledag kan man benytte seg av skolens fritidshjem (SFO). Fritidshjemmet holder til i egen bygning knyttet til skolegården.

Brosjyre: "La barn være barn” 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern