Simen Nesset Elstad

Simen Nesset Elstad ble født i 1992. Han kommer fra Stjørdal, nord i Trøndelag. Der gikk han på musikklinja på Ole Vig Videregående skole. Så fulgte en periode på 8 år der han hovedsakelig arbeidet i ulike barnehager, både som assistent og pedagog. Han fikk tatt grunnskolelærerutdanning (5-10) på NTNU og er nå adjunkt med fagene norsk, musikk og pedagogikk. Simen er hobbymusiker, først og fremst keyboardist, og har rik erfaring fra bandprosjekter, kor, musikkproduksjon, sceneproduksjoner og studio.

Simen begynte ved Steinerskolen i Trondheim høsten 2021 og er nå medlærer i 9. klasse sammen med Helge Rønsåsbjørg.