Marie Buvik Ledsaak

Marie Buvik Ledsaak

Marie Buvik Ledsaak ble født i 1984. Hun kommer fra Ørlandet på Fosen. Hun gikk på videregående ved Steinerskolen i Trondheim før hun dro på folkehøyskole i Vestoppland for å drive med teater, sang og livsglede. Marie studerte så ved NTNU i fire år der hun, i tillegg til et årsstudium i nordisk språk, tok en bachelorgrad i kunst og mediefag. Hun utdannet seg etter det til steinerpedagog ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo.

Marie har siden 2012 arbeidet som klasselærer ved Steinerskoler, først på Nesodden og siden høsten 2016 ved skolen vår.

Marie er særlig opptatt av lek og friluftsliv i læringsarbeidet. Bacheloroppgaven hennes fra Steinerhøyskolen omhandlet nettopp betydningen av leken i skolen.

Inneværende skoleår har Marie ansvar for vår 2. klasse sammen med Hanne Bøgseth.