Mari Karoline Wilhelmsen

Mari Karoline Wilhelmsen er født i 1997 og er lektor med tilleggsutdanning fra NTNU (8-13). Hun har engelsk og historie som sine undervisningsfag. Hun har arbeidet ved Steinerskolen i Trondheim siden august 2022. Hos oss er hun spespedkoordinator i 30 % og underviser i tillegg engelsk på mellomtrinnet og i vg3. Hun har ansvar for vår 5.klasse sammen med Heidi Aurora. Mari kommer fra Fredrikstad i gamle Østfold fylke. Mari har drevet mye med sang, drama og dans i ungdomstiden.