Rektor Geir Øyen

Geir Øyen

Geir Øyen ble født i 1961 i Vadsø, Finnmark. Etter videregående i Steinkjer, arbeidet han først ett år i Vegvesenet, før han dro til University of Strathclyde i Glasgow, Skottland for å utdanne seg til Sivilingeniør (BSc Hons, Mechanical engineering). Etter endt utdanning, var det siviltjeneste ved Steinerskolen i Trondheim. Så fulgte en lang rekke år som klasselærer og faglærer ved samme skole, kun avbrutt av ett års pappapermisjon og mastergradsstudier ved Steinerhøyskolen. Mastergradsoppgaven hadde tittelen: «Nærvær i undervisningen – et aksjonsforskningsprosjekt» og tok for seg hvordan man kan arbeide for å redusere fraværet i skolen.

Geir har siden august 2013 vært rektor ved Steinerskolen i Trondheim. Han har tatt den nasjonale rektorutdanningen ved NTNU.

Geir er interessert i musikk og spiller piano til husbruk. Han er glad i friluftsliv – sommer som vinter.