Etter 3 år vil du få et vitnemål med karakterer. Vitnemålet har en standardisert utforming lik den som benyttes ved offentlige skoler (se eksempel).

Hos oss vil du i tillegg få en skriftlig vurdering i hvert fag. Den skriftlige vurderingen vil begrunne karakteren du har fått. Læreplanen går over 3 år.

I tabellene under finner du en oversikt over fagene som blir stående på vitnemålet.
(Noen av fagene består av delfag. Se oversikt her.)

Studiespesialisering med ettårig forskningsoppgave
Fagoversikt beregnet i antall uketimer (skoletimer)
Timene inkluderer periodeundervisning i flere av fagene
Fag VG1 VG2 VG3
Engelsk 3 2 0
Tysk II / Fransk I 4 4 0
Historie 2 2 1
Kroppsøving 2 2 2
Matematikk T 4 4 0
Naturfag 4 1 1
Norsk 5 5 4
Religion 0 1 1
Samfunnslære 1 1 1
       
Praktisk-kunstneriske fag I 3 3 4
Praktisk-kunstneriske fag II 3 3 4
   
   
Ettårig forskningsoppgave 0 3 7
Engelsk 2 2 3 0
Naturfag 2 0 2 2
Matematikk 2 (R1) 0 0 5
       
Fysikk 2 / Fransk II 0 0 5

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern