Denne linja er IKKE ÅPEN FOR ELEVER SOM STARTER I VG1 høsten 2020. Disse kan kun søke "Studiespesialisering m/ tverrfaglig fokus på bærekraft".

Elever som ønsker å ta VG3 på vår skole fra høsten 2020, tas fortsatt inn i denne linja.

 

Hvordan legger vi til rette for fordypning i fagene

Periodeundervisning
De to første timene hver dag er konsentrert om et bestemt fag i en periode på 2-5 uker. Det gir deg en unik mulighet til å gå grundig inn i lærestoffet. Periodeundervisningens engasjerende form gir timeplanen liv og bevegelse gjennom skoleåret.

Ettårig forskningsoppgave – et alternativ til vanlig eksamen
Forskningsoppgaven er et individuelt prosjektarbeid. Du kan selv velge hvilket tema du vil skrive om. Arbeidet med oppgaven strekker seg over en periode på ett år og er regnet som et 10 timersfag. Du vil få en veileder som hjelper til med arbeidsprosessen. Oppgaven bedømmes av en ekstern og en intern sensor. For mange elever har arbeidet med forskningsoppgaven fått stor betydning for videre studier og yrkesvalg.

 

Faglig bredde

I vårt studieprogram vektlegges både realfag, humanistiske fag og praktisk/estetiske fag.

Se fagoversikt.

 

Studieturer

I løpet av skoletiden vil du få delta på spennende turer som gir deg utvidet kunnskap om natur og fremmed kultur.
Se mer.

 

Generell studiekompetanse med eventuelle ekstra poeng

Du har mulighet for å øke kompetansen knyttet til realfag og fremmedspråk ved å delta i tilrettelagt undervisning på et høyere nivå enn det som kreves for å oppnå generell studiekompetanse.

* Matematikk R1 gir 0,5 realfagpoeng (obligatorisk)

* Fysikk Fy1 gir 0,5 realfagpoeng (valgfritt)

* Fransk II gir 0,5 språkpoeng (Valgfritt for de som ikke har hatt fransk på ungdomstrinnet)

 

Matematikk R2

Elever som ønsker å ta matematikk R2 som privatist vil få tilbud om undervisning i faget 2 timer i uken. Fristen for å melde seg opp til privatisteksamen er 1. februar. Se http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/ta-fag-som-privatist/ for informasjon om hvordan du går frem.

 

Hvordan søke

Elever fra Trøndelag søker skoleplass hos oss gjennom vigo.no innen 1. mars. Elever fra andre fylker søker direkte til skolen innen 1. mars.

Hvis det er ledige plasser behandler vi søknader helt fram til skolestart.

Mer informasjon
Søknadsskjema

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern