Studiespesialisering på Steinerskolen  – ikke bare teori

Steinerskolen er opptatt av å utvikle alle sider ved mennesket. Skoledagen skal appellere til hele deg, ikke bare til hodet. Derfor har vi gitt både kunstneriske- og håndverksfag en bred plass på timeplanen ved siden av teorifagene. På den måten får du muligheten til å ta i bruk og utforske mange sider av deg selv.

 

Generell studiekompetanse med eventuelle ekstra poeng

Realfag og språk er fremtredende teorifag hos oss. Det gis muligheter for å øke realfag- og språkkompetansen ved å delta i tilrettelagt undervisning på et høyere nivå enn det som kreves for å oppnå generell studiekompetanse.

  • Matematikk R1 gir 0,5 realfagpoeng (obligatorisk) 
  • Fysikk Fy1 gir 0,5 realfagpoeng (valgfritt) 
  • Fransk II gir 0,5 språkpoeng (valgfritt for de som ikke har hatt fransk på ungdomsstrinnet)

 

Matematikk R2

Fra høsten 2016 vil elever som ønsker å ta Matematikk R2 som privatist få tilbud
om undervisning 2 timer i uken. Fristen for å melde seg opp til privatisteksamen til våren er 1. februar. Se http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/ta-fag-som-privatist/ for informasjon om hvordan du går frem. 
 

Fordypningsoppgaven –et prosjektarbeid

Videregående hos oss er en eksamensfri skole i tradisjonell forstand. Fordypningsoppgaven betrakter vi som en eksamen i og med omfanget og at den bedømmes av ekstern sensor.
Fordypningsoppgaven eller årsoppgaven som vi også kaller den, innbefatter ett års teoretisk og praktisk fordypning i et emne som du selv interesserer deg for. Emnet du velger krever godkjenning fra skolen, og du vil få veiledning underveis.
Gjennom denne prosessen vil du kunne tilegne deg mye fagkunnskap og du vil få en unik trening i hvordan man kan skrive en akademisk oppgave. For mange elever har arbeidet med fordypningsoppgaven fått stor betydning for videre studier og yrkesvalg.

 

Generell studiekompetanse og vitnemål

Etter tre år vil du få et ordinært vitnemål som gjør deg søkeberettiget til videre studier på lik linje med vitnemål fra offentlig skole. Linjen gir generell studiekompetanse.


Brosjyre

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern