Denne linja er IKKE ÅPEN FOR ELEVER SOM STARTER I VG1 høsten 2020. Disse kan kun søke "Studiespesialisering m/ tverrfaglig fokus på bærekraft".

Elever som ønsker å ta VG3 på vår skole fra høsten 2020, tas fortsatt inn i denne linja.

 

• Du vil får undervisning i ulike male- og tegneteknikker 

• Du vil få arbeide med tredimensjonale uttrykk som modellering, steinhugging og skulpturering.

• Du vil få kunnskap om arkitektur og anledning til å vise nyskapende idéer gjennom å bygge modeller.

• Du vil få en grundig innføring i kunsthistorie

Undervisning i kunstfagene preges i stor grad av prosjekter som illustrasjonsoppgaver, utforming av teaterkulisser, plakater, ”landart” og ikke minst egenproduserte idèer. Prosjektene ender gjerne opp i utstillinger eller ulike former for presentasjoner.


Teorifag

Ved siden av kjernefagene norsk, engelsk og matematikk er også fag som tysk, fransk, samfunnsfag, historie, kjemi, fysikk og geografi knyttet til kunstlinjen.

 

Fordypningsoppgave – et prosjektarbeid

Det siste året arbeides det med en fordypningsoppgave. Det er et prosjektarbeid som strekker seg over tre måneder. Oppgaven består av en kunstnerisk del og en teoretisk del, med vekt på det kunstneriske. Ved å arbeide med oppgaven vil du kunne tilegne deg fagkunnskap og erfaringer innenfor et spesielt interesseområde.

Fordypningsoppgaven bedømmes av ekstern sensor.


Generell studiekompetanse og vitnemål

Etter tre år vil du få et ordinært vitnemål som gjør deg søkeberettiget til videre studier på lik linje med vitnemål fra offentlig skole. Linjen gir generell studiekompetanse og kan bl.a. betraktes som en forberedelse til å søke en kunstakademisk utdannelse.

Hvordan søke

Elever fra Trøndelag søker skoleplass hos oss gjennom vigo.no innen 1. mars. Elever fra andre fylker søker direkte til skolen innen 1. mars.

Hvis det er ledige plasser behandler vi søknader helt fram til skolestart.

Mer informasjon
Søknadsskjema

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern