Skoleruta 2018/2019 

Høsten 2018
 UKE DAGER DATO  FERIE OG FRIDAGER
34  5 Mandag 20.08  Skolestart for elevene kl. 10.00
35  5    
36  5    
37  5    
38  5    
39  5    
40  5    
41  0 08.10 t.o.m. 12.10 HØSTFERIE 
42  5    
43  5

 

 

44  5    
45  5    
46  5    
47  5    
48  6 Lørdag 01.12 Julemarked. Obligatorisk oppmøte
49  4 Mandag 03.12  Fridag for elevene
50  5    
51 5 Fredag 21.12 Siste skoledag før jul
52 0 24.12 t.o.m. 02.01 JULEFERIEVåren 2019

 UKE DAGER DATO  FERIER OG FRIDAGER
1 2 Torsdag 03.01

Første skoledag etter juleferien

2 5    
5    
4 Fredag 25.01 Fridag for elevene
5  

 

5    
5    
0 18.02 t.o.m. 22.02 VINTERFERIE
5    
10  5    
11  5    
12  5    
13  5    
14  5    
15  5    
16  0 15.04 t.o.m. 22.04 PÅSKEFERIE
17  4 Tirsdag 23.04 Første skoledag etter påskeferien
18  4 Onsdag 01.05 Offentlig fridag
19  5    
20  5 Fredag 17. mai Obligatorisk skoledag
21 5

 

 

22 3 Torsdag 30.05
Fredag 31.05
Fridag for elevene. Kristi himmelfartsdag
Fridag for elevene
23 5    
24 4 Mandag 10.06  Fridag 2. pinsedag
25 4 Torsdag 20.06

Siste skoledag før sommerferien

 

Skoleruta 2019/2020 

Høsten 2019
 UKE DAGER DATO  FERIE OG FRIDAGER
34  5 Mandag 19.08  Skolestart for elevene kl. 10.00
35  5    
36  5    
37  5    
38  5 Fredag 20.09  Fridag for elevene
39  5    
40  5    
41  0 07.10 t.o.m. 11.10

HØSTFERIE

42  5    
43  5

 

 

44  5    
45  5    
46  5    
47  5    
48  6 Lørdag 30.11 Julemarked. Obligatorisk oppmøte
49  4 Mandag 02.12  Fridag for elevene
50  5    
51 5 Fredag 20.12 Siste skoledag før jul
52 0 23.12 t.o.m. 01.01 JULEFERIEVåren 2020

 UKE DAGER DATO  FERIER OG FRIDAGER
1 2 Torsdag 02.01

Første skoledag etter juleferien

2 5    
5    
4 Fredag 24.01

Fridag for elevene

5  

 

5    
5    
0 17.02 t.o.m. 21.02

VINTERFERIE

5    
10  5    
11  5    
12  5    
13  5    
14  5    
15  0 06.04 t.o.m. 13.04 PÅSKEFERIE
16  4 Tirsdag 14.04 Første skoledag etter påskeferien
17  5    
18  4 Fredag 01.05 Offentlig fridag
19  5    
20  6 Søndag 17.05 Obligatorisk skoledag
21 3

Torsdag 21.05
Fredag 22.05

Fridag for elevene. Kristi himmelfartsdag
Fridag for elevene

22 5    
23 4 Mandag 01.06  Fridag 2. pinsedag
24 5    
25 4

Torsdag 18.06

Siste skoledag før sommerferien

 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern