Vi har to studiespesialiserende linjer. Begge gir generell studiekompetanse

Økologi- og miljøkunnskap er integrert i flere fag på begge linjene

En kreativ vei til studiekompetanse

Skolen vår har et godt læringsmiljø. Vi legger stor vekt på trivsel, trygghet og en pedagogisk tilnærming som stimulerer utviklingspotensialet hos hver enkelt elev. Vi tilbyr en skole med faglig fordypning og personlig utvikling. Hos oss får du trening i å finne kreative løsninger og å stole på egne vurderinger.
Uansett linjevalg er kunst, teater og håndverk en viktig del av timeplanen ved siden av teorifag. Vi har også sterkt fokus på at energi- og miljøspørsmål integreres i flere fag, spesielt biologi, kjemi, fysikk, samfunnsfag og geografi. Det gjør oss til en aktuell og fremtidsrettet skole der du vil få kunnskap om vår tids utfordringer og sammenhenger.

Periodeundervisning

Periodeundervisning vil si at det undervises i et fag i en dobbeltime hver dag over en periode på to eller tre uker. Det gir deg mulighet til å få en mer helhetlig og dypere forståelse knyttet til de ulike fagene. Noen fag er knyttet både til periodeundervisning og uketimer.

Arbeidspraksis og studieturer

Uansett linjevalg vil du få innblikk i sentrale yrker hvert år. Dette gjøres gjennom en ukes håndverkspraksis, industripraksis og sosialpraksis. Snøhuletur, maritim tur og utenlandstur gir også begivenhetsrike uker med store opplevelser.

Faglige vurderinger

Etter hvert semester vil du få skriftlig vurdering i alle fag ved siden av karakterer. Etter tre år vil du få et ordinært vitnemål på linje med andre videregående skoler. Vi er en eksamensfri skole, men en større prosjektoppgave det siste året regnes som et alternativ til eksamen. Oppgavene bedømmes av eksterne sensorer.

Sentral beliggenhet

Vi flyttet inn i nyrehabiliterte lokaler ved Skansen Park høsten 2013. Skolen ligger vakkert til i maritime omgivelser og den har en sentral beliggenhet. Både trikk, buss og tog har holdeplass i umiddelbar nærhet.

Fagoversikt
Lenke: Plan som viser fellesfag og egne fag for linjene

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern