Skolen vår har et godt læringsmiljø. Vi legger stor vekt på trivsel, trygghet og en pedagogisk tilnærming som stimulerer utviklingspotensialet hos hver enkelt elev. Vi tilbyr en skole med faglig fordypning og personlig utvikling. Hos oss får du trening i å finne kreative løsninger og å stole på egne vurderinger. 

Kunst, teater og håndverk en viktig del av timeplanen ved siden av teorifag.

Arbeidspraksis og studieturer

Du vil få innblikk i sentrale yrker hvert år. Dette gjøres gjennom en ukes håndverkspraksis, industripraksis og sosialpraksis. Snøhuletur, maritim tur og utenlandstur gir også begivenhetsrike uker med store opplevelser.

Faglige vurderinger

Etter hvert semester vil du få skriftlig vurdering i alle fag ved siden av karakterer. Etter tre år vil du få et ordinært vitnemål på linje med andre videregående skoler. Vi er en eksamensfri skole, men en større prosjektoppgave det siste året regnes som et alternativ til eksamen. Oppgavene bedømmes av eksterne sensorer.

Sentral beliggenhet

Vi flyttet inn i nyrehabiliterte lokaler ved Skansen Park høsten 2013. Skolen ligger vakkert til i maritime omgivelser og den har en sentral beliggenhet. Både trikk, buss og tog har holdeplass i umiddelbar nærhet.

Fagoversikt

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern