Lærere og ansatte

Alterhaug, Hanne
Lektor med tilleggsutdanning. Permisjon skoleåret 2018-2019
Andersen, Magnus
Lektor med tilleggsutdanning. Faglærer: Matematikk, fysikk
Bernhardsen, Helge
Lektor. Permisjon skoleåret 2018-2019
Brevik, Marit
Klasselærer 10.kl. Vikar skoleåret 2018-2019
Dahn, Elin
Adjunkt med tilleggsutdanning. Klasselærer VG3. Faglærer: Norsk, kroppsøving. Vikar skoleåret 2018-2019
Evjen, Kristine
Lektor. Klasselærer VG2. Faglærer: Engelsk, norsk
Gylland, Åsne
Lektor med tilleggsutdanning. Faglærer: Matematikk, fysikk
Hallan, Heidi
Lektor med tilleggsutdanning. Permisjon høsten 2018
Hembre, Greta
Adjunkt. Faglærer: Kunst og håndverk
Krogh, Linn-Katrine
Mastergrad. Spesialpedagogisk koordinator
Le, Bao Quoc
Lektor. Faglærer: Kjemi, matematikk, geologi, biologi, spes.ped.
Ledsaak, David
Adjunkt med tilleggsutdanning. Faglærer: Historie, religion, tysk
Lemanski, Antje
Lektor med tilleggsutdanning. Faglærer: Tysk. Vikar skoleåret 2018-2019
Levang, Synnøve
Adjunkt. Pedagogisk avdelingsleder Skansen VGS
Mostad, Heidi
Adjunkt med tilleggsutdanning. Faglærer: Kunstfag, teater, spes.ped.
Nordland, Paal
Lærer. Faglærer: Kroppsøving, teater
Rasmussen, Heidi
Eurytmist. Faglærer: Eurytmi
Rye-Hytten, Kirsti
Mastergrad. Faglærer: Spes.ped.
Rømo, Trond
Adjunkt. Teknisk ansvarlig. Faglærer: Kunstfag
Rønsåsbjørg, Helge
Lektor. Faglærer: Religion, samfunnslære, spes.ped.
Schlösser, Nico
Lektor med tilleggsutdanning. Klasselærer VG3. Faglærer: Fransk, tysk, historie
Shumilova, Anna
Pianist
Skylstad, Trude Gry
Adjunkt med tilleggsutdanning. Klasselærer VG1. Faglærer: Fransk, norsk
Sotberg, Elise
Adjunkt med tilleggsutdanning. Informasjonsansvarlig. Olweuskoordinator. Faglærer: Fransk, spes.ped.
Steinkjer, Kristin
Adjunkt med tilleggsutdanning. Inntaks- og informasjonsarbeid. Rådgiver
Stenkløv, Egil
Lektor med tilleggsutdanning. Faglærer: Fransk, matematikk, naturfag. Vikar skoleåret 2018-2019
Strand, Marius
Mastergrad. Førstekonsulent skolekontoret
Sørøy, Norveig
Fagarbeider. Assistent. Faglærer: Mat og helse, spes.ped.
Ulén, Tiina Annikki
Adjunkt. Faglærer: Musikk
Ødegård, Wenche
Lektor. Faglærer: Kunstfag, biologi
Øyen, Geir
Lektor med tilleggsutdanning. Daglig leder. Faglærer: Matematikk, fysikk

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern