Studiespesialisering med ettårig fordypningsoppgave
Studiespesialisering med kunstfag

Skansen Videregående Steinerskole har hele landet som inntaksområde. Både steinerskolens elever og elever fra andre skoler i Sør- og Nord-trøndelag må søke sentralt opptak gjennom www.vigo.no. Søknadsfrist 1.mars. Følg oppskriften under:

Trykk "legg til programområde i skole"
- For fordypningslinja: velg STUSP1 og deretter STUSP1RS
- For kunstfaglinja: velg KDKDA1 og deretter KDKDA1RS


Elever fra resten av landet søker direkte til skolen innen 1.mars. Hvis det er ledige plasser, behandler vi fortløpende søknader helt fram til skolestart.

Last ned søknadsskjema

For mer informasjon: Rådgiver Kristin Steinkjer
Tlf. 73 87 90 99/481 40 996 Epost: kristin.steinkjer@steinerskolen.no

Alle papirsøknader sendes til:
Steinerskolen i Trondheim
Mellomila 1c
7018 Trondheim

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern