Studiespesialisering med ett-årig forskningsoppgave

Skansen Videregående Steinerskole har hele landet som inntaksområde. Både steinerskolens elever og elever fra andre skoler i Sør- og Nord-trøndelag må søke sentralt opptak gjennom www.vigo.no. Søknadsfrist 1.mars. Følg oppskriften under:

Trykk "legg til programområde i skole"
- Velg STUSP1---- Studiespesialisering
- Velg STUSP1RS-- Studiespesialiserende, Steinerskolen, allment løp, 1. år
- Velg Steinerskolen i Trondheim


Elever fra resten av landet søker direkte til skolen innen 1.mars. Hvis det er ledige plasser, behandler vi fortløpende søknader helt fram til skolestart.

Last ned søknadsskjema

For mer informasjon: Rådgiver Kristin Steinkjer
Tlf. 73 87 90 99/481 40 996 Epost: kristin.steinkjer@steinerskolen.no

Alle papirsøknader sendes til:
Steinerskolen i Trondheim
Mellomila 1c
7018 Trondheim

Inntaksreglement

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern